Activiteiten

Dorcas Voedselactie 2020

Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket is meer dan welkom. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege corona kunnen we die helaas dit jaar niet in Nederland inzamelen. Maar we geven niet op. We kopen de producten nu niet hier maar in de landen zelf in. Het geeft hen hoop te weten dat er mensen om hen geven.

U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee?

Wij doen de Dorcas Voedselactie omdat wij om hen geven. Altijd!

Voor wie zijn de voedselpakketten?

De voedselpakketten gaan naar de meest kwetsbaren in Oost-Europa. Zij leven aan de rand van de samenleving en zijn onvoldoende in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Vaak hebben ze geen sociaal vangnet om op terug te kunnen vallen. De mensen die de pakketten krijgen, kennen we goed. Ze zijn onderdeel van onze programma’s. In de praktijk zijn dit ouderen, mensen met een beperking (in hun familie) en chronisch zieken.

Zoals gezegd maken deze mensen deel uit van een programma van Dorcas. Daarmee staat de verspreiding van voedselpakketten niet op zichzelf. We willen met ons programma de lokale gemeenschappen in Oost-Europa faciliteren om zelf voor kwetsbare mensen te zorgen. De pakketten zijn onderdeel van de zorg die men voor elkaar heeft. Als de gemeenschap verantwoordelijkheid neemt voor haar kwetsbare mensen, dan gaat het voedselpakket gepaard met onder andere aandacht van de kerk, meer betrokkenheid van de buren en voorzieningen van de overheid. Wellicht kunnen dan op de lange termijn de pakketten ‘vervangen’ worden door voedsel of initiatieven uit de gemeenschap zelf. We werken eraan om een sociaal vangnet rond deze persoon te creëren. Zo is vaak de kerk betrokken en stimuleren we ook de buren langs te gaan. Ook brengen we mensen in contact met instanties zoals artsen en het gemeentelijk loket.

Dit jaar kost 1 pakket 15 euro. Vorig jaar hebben wij als gemeenschap ruim honderd pakketten samengesteld.
Het zou toch heel mooi zijn als we dat in geld kunnen geven .
Ons streef bedrag is dus 1500 euro!

Helpt u mee?

Maak dan een bedrag over op ons banknummer NL44RABO 0346 4064 039 ovv Dorcas voedsel hulp.   
  

Alvast bedankt voor uw bijdrage.         
De Z&E commissie