Bezoek commissies

Contactdame
De contactdame bezoekt nieuw ingekomen gemeenteleden, zieken, en de gemeenteleden van 70 jaar en ouder.
Ook brengt zij een bezoekje bij de geboorte van een kind in onze gemeente.

De contactdame is:

Tini Engel, telefoon 0172-408858
Ouderen en alleenstaanden bezoekdames

Deze dames bezoeken mensen boven de 70 jaar die dat willen.
Contactpersoon Tini Engel, telefoon 0172-408858