Catechisaties

Al een aantal jaren is er een goede samenwerking met de Hervormde Gemeente Noorden m.b.t. de catechisatiegroepen 12-15 en 16+.

Elk jaar wordt er gekeken welke avond het best uitkomst voor de deelnemers om catechisatie te volgen.

Er wordt 2 keer per jaar een gezamelijke maaltijd gehouden met een sportieve activiteit.

We zijn dankbaar dat het lukt tijdstippen te vinden waarop vrijwel alle catechisanten aanwezig kunnen zijn. We hopen en geloven dat de grotere groepen niet alleen bijdragen aan een extra portie gezelligheid, maar ook dat we met elkaar de Here God beter leren kennen door Zijn Woord en Geest.