Collectes

Sinds korte tijd is het mogelijk om uw wekelijkse giften over te maken via de QR-codes. U kunt dan zelf het bedrag bepalen en aangeven van welke bank u uw gift wil laten afschrijven. U heeft dan meteen een afschrift dat u eventueel kunt gebruiken om uw giften van de belasting af te trekken.

Voor degenen die geen mogelijkheid hebben om via QR code te doneren, blijft de mogelijkheid om uw bijdragen aan de collecten (bijvoorbeeld maandelijks) over te maken via de bank. 
Uw bijdrage t.b.v.

  • kerk
  • onderhoud
  • jeugdwerk

op bankrekening NL 37 RABO 0346 4048 19 o.v.v. ”collecte kerk” t.n.v. Gereformeerde Kerk WV.


Uw bijdrage t.b.v.

  • diaconie
  • zending
  • ouderenwerk

op bankrekening NL 44 RABO 0346 4064 39 o.v.v. “collecte doel ...........” t.n.v. Diaconie Geref. Kerk

Hieronder vindt u alle QR-codes voor de diverse collecte doelen die binnen onze kerk regematig worden gebruikt.

Kerk .............................................. ..............,,,,,,,,,,......... .Onderhoud kerk

Diaconie ........................................................ .............          Jeugd

...........................................................

Jaarproject 2023 Leger des Heils

Zending

..................///////////////./////////.........

Ouderenwerk ...................................................................Verjaardagfonds

..............................................................

Dorcas.............................................................................................Kerk en Israël

.......................................................................