Diaconie

De bijbel leert ons dat de Heer Jezus zich ontfermde over velen die in nood waren. Uit liefde voor Christus stelde de eerste kerk speciale ambtsdragers aan, die ervoor zorgden dat niemand in haar midden gebrek leed. Aan ieder werd uitgedeeld naar behoefte.   Pas in 1965 heeft de politiek/overheid die zorg naar zich toegetrokken en is de AWBZ ingesteld. De taak van de kerk, lees diaken, is daardoor enigszins gewijzigd.

Maar wij zamelen nog steeds geld in en beheren het om het vervolgens verantwoord weer te verdelen.
De Diaconie stelt het collecterooster op, waarbij steeds om en om gecollecteerd wordt voor de Z&E-commissie, Diaconie, Jeugdwerk, Ouderenwerk en de kerk. Momenteel wordt elke diaconiecollecte doorgezonden. Hiervoor hebben wij 25 “projecten” geselecteerd, zowel in binnen- als buitenland. Bijvoorbeeld: psychisch /pastorale hulpverlening, Hulp aan gevangenen, Bijbelschool, verslavingspreventie, terminale zorg, Leprabestrijding, Oost-Europahulp, Int. Kinderopvang, Israël.

De diaken heeft ook een taak bij het verzorgen van het avondmaal en als een gemeentelid niet in staat is naar de kerk te komen, gaat een diaken – op verzoek - bij het gemeentelid thuis Avondmaal vieren.
Ook wil de diaconie de onderlinge eenheid vormgeven, door zorg te dragen voor het verjaardagslied als een gemeentelid 65 jaar of ouder is geworden en door de bloemen van de kerk weg te brengen.

Al met al een mooie taak om warm voor te lopen.

Als uw een gift voor de diaconie over wilt maken dan kan dit door middel van deze QR-code