Tienerdiensten

De tienerdiensten zullen op de onderstaande zondagen worden gehouden:
tweewekelijks in De Schutse (zie ook de weekbrief voor afwijkingen)

Leiding: Henry en Stieneke van Schaik, Jolanda Takke en Sjaak Okker

Jeugddiensten

De jeugddienstcommissie wordt gevormd door:
Anniek Takke, Aagje de Vink, Edwin Takke, Perry Boer en Rik van der Knaap.

 

 

 
Jeugddiensten 2023 

  -  12 maart:  ds. René Visser, band 4 tune 

  -  18 juni: ds. Jan Willem van Dijk, band DeeVee 

  -  10 september: voorbereid door de Tienerdienst, spreker Wilke Stuy, band Delight worship 

  -  29 oktober: ds. Jan Willem van Dijk, band Testify met Relion      

  -  19 november: themadienst met Relion.  

 

Hoe gaan wij te werk? 

 

Direct na een jeugddienst evalueert de commissie de tops en flops van de dienst. Hierna gaan we weer aan de slag voor de volgende jeugddienst met een brainstormsessie voor een onderwerp.  Hierbij pakken we ook nog terug op een lijst afkomstig uit een enquête onder de tieners.  

 
De commissie zoekt met elkaar de liederen uit en bedenkt wat  we verder in de dienst  willen gaan doen. Denk aan: een sketch, een filmpje of anders. Wanneer de liederen zijn uitgezocht wordt dit doorgegeven aan de band die in de jeugddienst meewerkt. 

Eén van de commissieleden onderhoudt contact met de band. De band wordt in onderling overleg uitgezocht. 

De voorgangers worden door de jeugdouderling benaderd of zij willen meewerken in een dienst. 

De flyers en de borden worden gemaakt door twee tieners. Twee weken voor de dienst wordt het bord in de tuin geplaatst en de flyers opgehangen op diverse plaatsen in de omgeving, zoals de supermarkt in Zegveld, Noorden en Nieuwkoop. Eén van ons stuurt een aankondiging naar het Witte Weekblad en de Omroeper. Verder proberen wij de jeugd erbij te betrekken door het collecteren en lezen van de schriftlezing. 

In 2022 is er een dienst geweest helemaal voorbereid door de tieners van de Tienerdienst. Ook voor 10 september 2023 staat er weer zo’n dienst op de planning. Na afloop willen we dan eens polsen hoe of ze dit ervaren en of het naar meer smaakt. 

 

We kunnen best nieuwe ideeën of suggesties gebruiken, dus als je iets hebt, kom er maar mee. Misschien vind je het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen, dan ben je van harte welkom. 

We komen ongeveer 5x per jaar bij elkaar om de diensten voor te bereiden, de rest doen we via de mail, de app of de telefoon.