Tienerdiensten

De tienerdiensten zullen op de onderstaande zondagen worden gehouden:
tweewekelijks in De Schutse (zie ook de weekbrief voor afwijkingen)

Leiding: Janco en Aagje de Vink, Jolanda Takke en Corné Oudshoorn

Jeugddiensten

De jeugddienstcommissie wordt gevormd door: 

Rick van der Knaap, Kiona de Heer, Aagje de Vink en Perry Boer

 

 

 
Jeugddiensten 2024

- 17-03-2024: Ds J. Swager, band Latreia

- 21-04-2024: Joost van Dalfsen, band Testify

- 16-06-2024: David ten Voorde, band 4Tune

- 29-09-2024: Anneloes van Middelkoop

- 17-11-2024: Tienerdienst, Jeroen Dorresteyn, Testify

  

Hoe gaan wij te werk? 

 

Direct na een jeugddienst evalueert de commissie de tops en flops van de dienst. Hierna gaan we weer aan de slag voor de volgende jeugddienst met een brainstormsessie voor een onderwerp.  Hierbij pakken we ook nog terug op een lijst afkomstig uit een enquête onder de tieners.  

 
De commissie zoekt met elkaar de liederen uit en bedenkt wat  we verder in de dienst  willen gaan doen. Denk aan: een sketch, een filmpje of anders. Wanneer de liederen zijn uitgezocht wordt dit doorgegeven aan de band die in de jeugddienst meewerkt. 

Eén van de commissieleden onderhoudt contact met de band. De band wordt in onderling overleg uitgezocht. 

De voorgangers worden door de jeugdouderling benaderd of zij willen meewerken in een dienst. 

De flyers en de borden worden gemaakt door twee tieners. Twee weken voor de dienst wordt het bord in de tuin geplaatst en de flyers opgehangen op diverse plaatsen in de omgeving, zoals de supermarkt in Zegveld, Noorden en Nieuwkoop. Eén van ons stuurt een aankondiging naar de Omroeper. Verder proberen wij de jeugd erbij te betrekken door het collecteren en lezen van de schriftlezing. 

 

Een keer per jaar wordt er een jeugddienst met de Tieners georganiseerd.

 

We kunnen best nieuwe ideeën of suggesties gebruiken, dus als je iets hebt, kom er maar mee. Misschien vind je het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen, dan ben je van harte welkom. 

We komen ongeveer 5x per jaar bij elkaar om de diensten voor te bereiden, de rest doen we via de mail, de app of de telefoon.