Kerkrentmeesters

De Kerkenraad vertrouwt het beheer van alle bezittingen en schulden, en alle inkomsten en uitgaven van de kerk (m.u.v. diaconie en zending- en evangelisatie) toe aan deze commissie.
 

Wij vergaderen ca. 6 x per jaar en zijn dus verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van onze gemeente, het onderhoud van het kerkgebouw en De Schutse. Ons werk omvat onder andere: verwarming, verlichting, geluid, schilderwerk, beamer, tuin, het kerkterrein, oud ijzer, oud papier, halfjaarlijkse schoonmaak kerk.

Het oud ijzer wordt al jaren door Cees Boer verzameld en gesorteerd.


Iedere tweede zaterdag van de maand halen we met vrijwilligers het oud papier in Woerdense Verlaat en omstreken op. De opbrengst hiervan is bestemd voor het jeugdwerk. We doen dit samen met onze hervormde broeders. Het is leuk werk wat slechts enkele uren per maand kost.

 

In onze kerk wordt gewerkt met 'collectemunten'.
Elke eerste zondag van de maand kunt u deze via een formulier, aanwezig in het voorportaal van de kerk, bestellen bij de penningmeester. De munten zijn verkrijgbaar in verschillende waarden, namelijk € 0,50     € 1,00    € 2,00    € 5,00   en   € 10,00.
Uw bestelling wordt via een door u afgegeven machtiging afgeschreven van uw bankrekening, is op deze manier aantoonbaar en aftrekbaar bij uw belastingaangifte (waardoor u iets meer kunt geven vanwege het belasting voordeel).


De munten zijn alleen te gebruiken in onze kerk, maar wel bij ALLE collecten!