Kringen

Binnen onze gemeente zijn er diverse kringen, zoals

 

Gesprekskringen

Binnen onze kerk zijn er verschillende groepen die op min of meer regelmatige basis samenkomen.
We hebben de reguliere GGG groepen die 1 x per 2 weken samen komen en als leidraad het materiaal van het Evangelisch Werkverband gebruiken. We kennen ook de zgn ‘korte kringen’. Dit zijn groepjes mensen die aangegeven hebben dat ze voor een bepaald aantal keer bij elkaar willen komen om een gezamenlijk te bepalen onderwerp te bespreken. Het aantal keer samenkomen en de frequentie wordt door de groep zelf bepaald.


Ook is er een mannen gespreksgroep. Zij komen ongeveer 1 x per maand samen.
Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met Arie de Jong (06 20030832)

Voor de andere groepen kunt u terecht bij Els Okker (06 14069218)

 

Gebedskring

Elke donderdag komen we van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur bij elkaar in De Schutse. We beginnen met onze God de lof toe te zingen die Hem toekomt. Ook in het gebed danken wij God voor zijn goedheid en trouw en vragen vrijmoedig om o.a.
genezing van zieken, bidden voor zijn volk Israël en de ontwikkelingen aldaar, zijn leiding over onze kerk en de kerken in onze omgeving, enz.
Heeft u een gebedspunt, schrijf het dan op een gebedsbriefje en deponeer die in de houten bus bij de hoofdingang van de kerk, dan nemen wij dit graag mee in gebed. U hoeft geen namen te noemen en ook uw eigen naam is niet nodig, onze Heer weet
wie het geschreven heeft en wie u in gedachten heeft maar het maakt het voor ons alleen wel makkelijker om gericht te kunnen bidden als we een naam weten.
U bent natuurlijk van harte welkom om mee te komen bidden.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Krijn Takke ( 0172 – 407594)