Onze kerk

Het volbrachte werk van Jezus Christus is voor de kerk van Woerdense Verlaat het anker, de enige vastigheid in een onrustig leven. Het vertrouwen op God onze Vader geeft ons hoop voor de toekomst.

De kerk van Woerdense Verlaat is de plek waar we onderwezen, gesteund en bemoedigd worden, om weer gericht te zijn op God en onze naasten. De gemeente is een toerustingsoord waar we ons geloof wekelijks op kunnen laden, om van hieruit kerk te kunnen zijn onder ons gezin, onze buren en collega’s, 7 dagen per week.

Iets over het ontstaan van onze kerk

De Gereformeerde kerk te Noorden is ontstaan in 1890, toen een deel van de leden van de Hervormde Gemeente te Noorden zich afsplitste uit zorg voor het kerkelijk leven. Dit viel samen met een landelijke beweging die bekend is onder de naam “Doleantie” (Dr. Abraham Kuyper speelde een belangrijke rol hierbij). In later jaren, toen zowel de meeste kerkleden als het kerkgebouw in Woerdense Verlaat er waren, is de naam veranderd in Gereformeerde kerk te Woerdense Verlaat.


Het huidige kerkgebouw is het derde van onze gemeente en staat er sinds 1964. Nog steeds wonen de meeste leden in Woerdense Verlaat, maar ook komen zij uit de omliggende plaatsen.


In mei 1998 is besloten het bijgebouw uit te breiden. We kunnen nu over drie zaaltjes beschikken, waarvan er twee door een schuifwand met elkaar verbonden zijn.

De naam van het bijgebouw is “De Schutse”. Hier vinden de crêche, kindernevendienst, vergaderingen, koffie drinken na de dienst en andere activiteiten plaats.


Viering Heilig Avondmaal

In onze kerk wordt 5 x per jaar het Heilig Avondmaal gevierd, waarvan één keer in de week voor Pasen op Witte Donderdag. In de avondmaalsdiensten staat de gedekte tafel opgesteld voor in de kerk en alle belijdende leden worden uitgenodigd aan de maaltijd deel te nemen. De wijn wordt uitgereikt in een grote beker, maar ook in kleine bekertjes voor de mensen die daar de voorkeur aan geven.

Er is op deze zondagen alleen ’s morgens gelegenheid aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. De data worden door de Kerkenraad bekend gemaakt.