Openluchtdienst  01 juni 2020

De jaarlijkse openluchtdienst op 2e pinksterdag, welke gehouden zou worden op het kerkplein van de Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat, zal in verband met de corona crisis op maandag 1 juni om 10.00 uur uitgezonden worden via You-tube www.deweg.tv te Mijdrecht.

Het thema van de dienst is: Ter land, ter zee en in de lucht

Spreker: Ds Jan Willem van Dijk

Muzikale begeleiding: De Weg Band uit Mijdrecht

Ondanks de verwijdering die het coronavirus met zich mee brengt, kunnen we door de liefde van God, geopenbaard door Jezus, dichtbij elkaar zijn.

We zijn verbonden in zijn liefde. We mogen weten dat we één zijn. En God had ons al lief voor de grondlegging van de wereld. En door die liefde zijn we één en mogen we als éénheid Zijn evangelie brengen aan de mensen.

De Zending en Evangelisatie commissie zamelt dit jaar geld in voor de inrichting van de nieuwe ruimte van de Buurtkeuken voor de New Life West Kerk te Amsterdam. René de Cock zal in bovengenoemde dienst er persoonlijk iets over vertellen.

Omdat er tijdens de dienst niet gecollecteerd kan worden zien wij Uw bijdrage graag tegemoet
op IBAN:                               NL 44 RABO 0346 4064 39
ten name van:                     Diaconie Geref. Kerk
Onder vermelding van:      Jaarproject Z&E 2020

Heel hartelijk dank namens de Zending en Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat

Trudy Smit, Jolanda Takke, Barbara Fontijn, Anco de Heer, Floor van der Wind