Regelgeving voor commissieleden in het kader van de AVG wetgeving.

  • Met Persoonsgegevens moet uiterst zorgvuldig om gegaan worden, dit betekend:
  • Persoonsgegevens mogen niet op losse (handgeschreven) lijstjes rondslingeren of opgehangen worden in openbaar toegankelijke ruimtes.
  • Persoonsgegevens moeten regelmatig worden bijgewerkt en opgeschoond, geen historische gegevens bewaren
  • Bestanden met persoonsgegevens die zijn opgeslagen op computers mogen niet toegankelijk zijn voor anderen, mogelijk beveiligen met wachtwoord
  • Persoonsgegevens mogen niet aan derden worden verstrekt indien daarom gevraagd wordt
  • Bewaar alleen de benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de activiteiten binnen de commissie