Vergaderrooster

De vergaderingen van de Kerkenraad vinden plaats in "De Schutse" op de 2e woensdag van de maand.

de vergaderdata voor 2023 zijn:

woensdag 11 januari 2023,
woensdag 08 februari 2023,
woensdag 15 maart 2023,
dinsdag 11 april 2023,
dinsdag 09 mei 2023,
woensdag 14 juni 2023,
woensdag 05 juli 2023,
woensdag 13 september 2023,
woensdag 11 oktober 2023,
woensdag 08 november 2023,
woensdag 13 december 2023.