Vergaderrooster

De vergaderingen van de Kerkenraad vinden plaats in "De Schutse" op de 2e woensdag van de maand.