Klik op de kerkfoto voor de actuele weekbrief

Weekbrieven

Kopij voor de weekbrief kunt u mailen naar: weekbriefwv@hotmail.com of doorgeven aan:
Heleen van Eijk,     tel. 0172-407885 mobiel 06-43836961
Ton Fontijn,           tel. 0172-573976 mobiel 06-55776695

Inzameling zending

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten en oude mobieltjes, cartridges en toners.
Voor meer info klik op de link INZAMELING

archief

Hierboven vindt u de weekbrieven van de laatste 3 maanden, wilt u een oudere weekbrief, neemt u dan kontakt op met Ton Fontijn of mail naar weekbriefwv@hotmail.com .

De weekbrief, die elke zondag wordt uitgedeeld in de kerk, is ter vervanging van de afkondigingen die de dienstdoende ouderling deed voor aanvang van de dienst.
Door middel van de Weekbrief wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de kerk. Wekelijks wordt u geïnformeerd over de kerkdiensten, de voorgangers, organisten en collecten.
Ook heel belangrijk zijn de kerkactiviteiten, berichten vanuit de kerkenraad en het “meeleven met elkaar”, zodat we blijdschap en verdriet met elkaar kunnen delen.

De Weekbrief wordt iedere vrijdag bij toerbeurt gemaakt door Annie van der Sar en Ton Fontijn en op de site gezet.

U heeft zich in het verleden ooit aangemeld voor ontvangst van de digitale weekbrief van onze gemeente en daarom ontvangt u van ons wekelijks een mail met de laatste versie van de Weekbrief. Mocht U om wat voor reden de wekelijkse toezending willen beëindigen, dan kunt U dit doen door U af te melden via een mail bericht aan weekbriefwv@hotmail.com, graag met vermelding van de reden van beëindiging.