Inzamelings akties voor de zending

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten en oude mobieltjes, cartridges en toners.
Voor meer info klik op de link INZAMELING

Zendingsproject 2024 Hoop voor Albanië

Marcel Pietersen van de Noordse Dorpsweg, een kennis van Arie de Jong, zorgt elke 2 weken voor vervoer naar Albanië.
Hoop voor Albanië is opgericht in 1993 met als doel de kerk in Albanië te ondersteunen en zo in de geestelijke en materiële nood van dit land te helpen  voorzien. Tevens verleent de stichting hulp aan weeshuizen en ziekenhuizen.
Hoop voor Albanië verzendt voedsel, kleding, huisraad, schoolmateriaal en christelijke literatuur – goederen die de diverse kerken vervolgens zelf distribueren.

Stichting Hoop voor Albanië is erkend als ANBI instelling (RSIN:804044351) NL52 RABO 0353070777 tnv Stichting Hoop voor Albanië. (www.hoopvooralbanie.nl).
 

Onderstaand volgen de data voor ons jaarproject 2024

Zondag 31 maart 1e paasdag 2de collecte

Zondag 19 mei 1e pinksterdag 2de collecte

Zondag 13 oktober 2de collecte

 

Zendingsproject 2023 Leger des Heils

Bij het Leger des Heils geloven ze in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Het Leger des Heils is een wereldwijde zorgorganisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus. In Nederland doet het Leger des Heils onder andere buurtwerk, helpt mensen in de verslavingszorg en biedt jeugdbescherming.

Ook worden er bij het Leger des Heils allerlei acties opgezet, acties voor een menswaardige samenleving, want een veilig thuis, een volle maag en passende kleren zijn nodig. Wij als Z&E geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom heeft het Leger des Heils buurthuiskamers,  zodat iedereen een plekje vindt in de samenleving.

Maar ook ambulante begeleiding, beschermd wonen, participatie; dagbesteding- en arbeids re-integratieprojecten, maatschappelijke opvang behoort tot het werk van het Leger des Heils.   

Wilt u nog meer lezen over het Leger des Heils dan kunt u nog meer informatie vinden op www.legerdesheils.nl

Als Z&E commissie willen wij hen een warm hart toedragen dit jaar, steunt u hen / ons ook?

Bij voorbaat dank!
Arie, Barbara, Trudy, Jolanda, Anco & Diana.

U kunt een gift voor dit jaardoel overmaken via onderstaande  QR-codes

Zie voor collecte codes van Algemeen en Diaconie de desbetreffende web pagina's COLLECTES resp. DIACONIE