Inzamelings akties voor de zending

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten en oude mobieltjes, cartridges en toners.
Voor meer info klik op de link INZAMELING

Zendingsproject 2023 Leger des Heils

Bij het Leger des Heils geloven ze in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Het Leger des Heils is een wereldwijde zorgorganisatie die in 126 verschillende landen duizenden mensen helpt en vertelt van de liefde van Jezus. In Nederland doet het Leger des Heils onder andere buurtwerk, helpt mensen in de verslavingszorg en biedt jeugdbescherming.

Ook worden er bij het Leger des Heils allerlei acties opgezet, acties voor een menswaardige samenleving, want een veilig thuis, een volle maag en passende kleren zijn nodig. Wij als Z&E geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig bestaan. Daarom heeft het Leger des Heils buurthuiskamers,  zodat iedereen een plekje vindt in de samenleving.

Maar ook ambulante begeleiding, beschermd wonen, participatie; dagbesteding- en arbeids re-integratieprojecten, maatschappelijke opvang behoort tot het werk van het Leger des Heils.   

Wilt u nog meer lezen over het Leger des Heils dan kunt u nog meer informatie vinden op www.legerdesheils.nl

Als Z&E commissie willen wij hen een warm hart toedragen dit jaar, steunt u hen / ons ook?

Bij voorbaat dank!
Arie, Barbara, Trudy, Jolanda, Anco & Diana.

U kunt een gift voor dit jaardoel overmaken via bijgevoegde QR-codeZendingsproject 2022 Mercy Ships

De Z&E heeft gekozen voor een nieuw jaarproject: Mercy Ships. U heeft wellicht wel eens gehoord of gelezen van het ziekenhuisschip - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. D.m.v. medische operaties worden kinderen en volwassenen geholpen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen. In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven. Voor er geopereerd wordt, wordt er met de patiënten gebeden. Elke dag gaat de ziekenhuispredikant bij de zieken langs. Patiënten die niet gelovig zijn, wordt uitgelegd waarom Mercy Ships het werk doet dat het doet. Dat God de basis is van alles. Ook worden patiënten getroffen door de Liefde die ze aan boord ervaren. Een nieuw ziekenhuisschip, de Global Mercy, gaat in maart 2022 naar Senegal voor de eerste werkperiode. Voor vertrek vanuit Rotterdam kunnen belangstellenden gebruik maken van een rondleiding op dit nieuwe schip.

U kunt een gift voor dit jaardoel overmaken via bijgevoegde QR-code.

Algemene zending collecten

Door liefde te geven, in mensen te investeren en naar hen te luisteren, bloeien zij op en zullen zij gaan leven zoals God het bedoeld heeft.
Het Koninkrijk van God wordt een beetje meer zichtbaar. Wij willen daarom de volgende doelen steunen:
Noah’s Arc, Groot Nieuws Radio, OM, ZOA, Zeister Zendings Genootschap, St. Friedenstimmee, Trans World Radio, Caroline Mager, St. Dorcas. Compassion
Dicht bij huis gaat er een bijdrage naar de opendeurdienst, de jeugddiensten, kerstpresentje voor de ouderen in de gemeente.
Wij hopen op deze wijze met elkaar naar anderen en minder bedeelden te kunnen blijven omzien.
U kunt betalen via de onderstaande QR-code of uw vrijwillige bijdrage, voor het eind van dit jaar, graag overmaken op
IBAN: NL 44 RABO 0346406439 onder vermelding van Z&E 2022
Heel hartelijk dank namens de Zending en Evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat

U kunt een gift voor die algememe zending collectes overmaken via bijgevoegde QR-code.

Zendingsproject 2021

Jacqueline Vos werkt sinds maart 2020 één dag per week bij GAiN voor de Schoenendoosactie. "Dit werk doet zij omdat zij ziet dat met het geven van een gevulde schoenendoos een verschil kan worden gemaakt in het leven van een kind. Zij wil graag de kans benutten om heel veel kinderen te bereiken met het evangelie door het boekje met verhalen over Jezus dat bij de schoenendoos wordt gevoegd. Het is haar droom om op een dag in de ogen te kijken van het kind dat de schoenendoos ontvangt en bewogen te zijn met de situatie van dit kind.


Motivatie voor dit werk vindt zij onder andere in Matheus 25 waarin Jezus vraagt om persoonlijk betrokken te zijn bij de zorg voor mijn medemens; bij honger/dorst, gevangenschap/ziek zijn, dakloosheid/naaktheid. Dat kan zij doen dichtbij en door de Schoenendoosactie ook ver weg. Jezus zegt daarbij in vers 40: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u dit voor Mij”.
Door mijn geloof is zij in staat om liefde, tijd en energie te geven voor die ander en dat wil zij van harte doen, alsof het voor de Here is en niet voor mensen (Colossenzen 3:23)."

U kunt een gift voor GAIN collectes overmaken via bijgevoegde QR-code.