Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Kerkrentmeesters

De Kerkenraad vertrouwt het beheer van alle bezittingen en schulden, en alle inkomsten en uitgaven van de kerk (m.u.v. diaconie en zending- en evangelisatie) toe aan deze commissie.

Wij vergaderen ca. 6 x per jaar en zijn dus verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van onze gemeente, het onderhoud van het kerkgebouw en De Schutse. Ons werk omvat onder andere: verwarming, verlichting, geluid, schilderwerk, beamer, tuin, het kerkterrein, oud ijzer, oud papier, halfjaarlijkse schoonmaak kerk.

Het kerkterrein wordt elke zaterdag door Jan Alblas keurig verzorgd, geharkt en geveegd.

Het oud ijzer wordt al jaren door Jan Hoogendoorn verzameld en gesorteerd.


Iedere laatste zaterdag van de maand halen we met vrijwilligers het oud papier in Woerdense Verlaat op. De opbrengst hiervan is bestemd voor het jeugdwerk. We doen dit samen met onze hervormde broeders en zusters (zij nemen het grootste deel voor hun rekening). Het is leuk werk wat slechts enkele uren per maand kost.
We kunnen nog best wat vrijwilligers gebruiken. Dit kan ook heel goed wanneer je (nog) geen rijbewijs hebt.In onze kerk wordt gewerkt met 'collectemunten'.
Elke eerste zondag van de maand kunt u deze via een formulier, aanwezig in het voorportaal van de kerk, bestellen bij de penningmeester. De munten zijn verkrijgbaar in verschillende waarden, namelijk € 0,50     € 1,00    € 2,00    € 5,00   en   € 10,00.
Uw bestelling wordt via een door u afgegeven machtiging afgeschreven van uw bankrekening, is op deze manier aantoonbaar en aftrekbaar bij uw belastingaangifte (waardoor u iets meer kunt geven vanwege het belasting voordeel).


De munten zijn alleen te gebruiken in onze kerk, maar wel bij ALLE collecten!