Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Zending en Evangelisatie


Inzamelings akties voor de zending

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten en oude mobieltjes, cartridges en toners.
Voor meer info klik op de link INZAMELING

Zendingsproject 2022 Mercy Ships

De Z&E heeft gekozen voor een nieuw jaarproject: Mercy Ships. U heeft wellicht wel eens gehoord of gelezen van het ziekenhuisschip - de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. D.m.v. medische operaties worden kinderen en volwassenen geholpen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen. In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven. Voor er geopereerd wordt, wordt er met de patiënten gebeden. Elke dag gaat de ziekenhuispredikant bij de zieken langs. Patiënten die niet gelovig zijn, wordt uitgelegd waarom Mercy Ships het werk doet dat het doet. Dat God de basis is van alles. Ook worden patiënten getroffen door de Liefde die ze aan boord ervaren. Een nieuw ziekenhuisschip, de Global Mercy, gaat in maart 2022 naar Senegal voor de eerste werkperiode. Voor vertrek vanuit Rotterdam kunnen belangstellenden gebruik maken van een rondleiding op dit nieuwe schip.

Zendingsproject 2021

Jacqueline Vos werkt sinds maart 2020 één dag per week bij GAiN voor de Schoenendoosactie. "Dit werk doet zij omdat zij ziet dat met het geven van een gevulde schoenendoos een verschil kan worden gemaakt in het leven van een kind. Zij wil graag de kans benutten om heel veel kinderen te bereiken met het evangelie door het boekje met verhalen over Jezus dat bij de schoenendoos wordt gevoegd. Het is haar droom om op een dag in de ogen te kijken van het kind dat de schoenendoos ontvangt en bewogen te zijn met de situatie van dit kind.
Motivatie voor dit werk vindt zij onder andere in Matheus 25 waarin Jezus vraagt om persoonlijk betrokken te zijn bij de zorg voor mijn medemens; bij honger/dorst, gevangenschap/ziek zijn, dakloosheid/naaktheid. Dat kan zij doen dichtbij en door de Schoenendoosactie ook ver weg. Jezus zegt daarbij in vers 40: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u dit voor Mij”.
Door mijn geloof is zij in staat om liefde, tijd en energie te geven voor die ander en dat wil zij van harte doen, alsof het voor de Here is en niet voor mensen (Colossenzen 3:23)."

Zendingsproject 2020

New Life West is een multiculturele en persoonlijke kerk in Amsterdam Nieuw West van mensen die hun leven met God en met elkaar willen delen.
New Life West komt iedere zondag om 16.00 uur samen in de Buurtkeuken Lodewijk van Deysselstraat 41 Amsterdam.
Tijdens deze samenkomsten zijn ze samen in het aanbidden van God, het luisteren naar onderwijs en het delen van een maaltijd met elkaar.
De slogan is “Gods liefde tastbaar maken”. In de buurt is veel armoede, eenzaamheid en psychische problematiek. De buurt is voor 80% van allochtone afkomst waarvan het merendeel moslim is.
Zo is er vanuit de kerk een buurttafel in Slotermeer opgericht met als doel de mensen in de buurt aan tafel te krijgen onder het genot van een lekker soepje en te bereiken met Gods Liefde.
Mensen van New Life West getuigen aan tafel over hun geloof en proberen zo de liefde van God tastbaar te maken.

Voor de inrichting van de ruimte hebben ze financiële hulp nodig.
Dit willen we doen met 2 of 3 collectes als jaarproject.

Overmaken kan ook
Bankrekening is NL38 INGB 0002 9132 16
Ten name van St. New Life Netwerk, IPHC
Het RSIN nummer voor ANBI is : 817104689

De website van de kerk is www.newlifewest.nl daar kunt u nog meer informatie terugvinden.

Zendingsproject 2019

Het jaarproject van de Z&E commissie zal dit jaar de sponsoringactie van Margreet Smit zijn.
Zij zal in oktober in Tanzania 21 kilometer gaan hardlopen voor een project van Compassion in Tanzania, waarmee zij minimaal € 10.000 wil ophalen.
Daarmee kunnen 10 kinderen een kans krijgen om opgenomen te worden in het project.

Margreet vindt het geweldig dat zij met zo veel lopers en fietsers, zich mag inzetten voor haar sponsor kind. Haar persoonlijke doel voor de Muskathlon is dat er nog minstens 10 kinderen gered gaan worden uit de armoede waarin ze nu leven.
Dit wil zij doen door €10.000 sponsorgeld op te halen. Daar heeft zij hulp heel hard bij nodig.

Wil je meer weten over wat Margreet gaat doen tijdens de reis of wil je sponsoren? Stuur dan een mailtje naar margreetsmit98@gmail.com of kijk op haar persoonlijke muskathlon pagina: https://www.muskathlon.com/nl-nl/deelnemers/2308/margreet-smit.html ook op www.compassion.nl is nog veel meer informatie te vinden over de Muskathlon en kinds sponsoring.

Naast het geven aan de collecte voor dit doel, krijgt u ook de mogelijkheid zelf een kindje te gaan sponsoren in Tanzania.

Zendingsproject 2018

In 2018 proberen wij te helpen in Rwanda bij het project Mother’s Union.

Caroline werkt momenteel fulltime voor Mother’s Union, waar men bezig is met verschillende projecten.
Sommige projecten zijn gericht op het helpen van de Community’s, andere projecten op het vinden van inkomsten.
Eén belangrijk deel zijn de voedselprojecten. Door 2 maal per week een beker pap aan te bieden en de moeders van de ondervoede kinderen te trainen over het belang van gezonde en gevarieerde voeding (dmv eigen moestuin) komen steeds meer kinderen op gezond gewicht.
Er wordt in Mother’s Union Centre naaitraining gegeven aan alleenstaande moeders. Door deze geleerde vaardigheden kunnen zij een eigen inkomen krijgen voor hun gezin. Ook is daar een eigen restaurant waar men een warme maaltijd kan gaan gebruiken tegen betaling. Het doel is dat men met het door ons geleverde geld de verbouwing af kan maken van dat centrum en de projecten meer kunnen gaan floreren, zodat er een stabiel inkomen komt voor de moeders van Mother’s Union.
Wat is het toch mooi om als broeders en zusters zo met elkaar hier en zo ver weg verbonden te zijn.

Zendingsproject 2017

In 2017 zijn Rik en Caroline Mager uitgezonden naar Rwanda door de GZB, een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
De roeping van de GZB is om wereldwijd mensen te bereiken met het Evangelie, zodat zij God leren kennen en groeien in geloof. Rik en Caroline hebben daar een start gemaakt en hebben onze extra steun heel hard nodig. Rik is daar begonnen met de Theologische School en is daarin les gaan geven aan studenten, die allen al leiding geven aan een kerk. Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om meer te weten te komen van de Bijbel en de achtergrond van het Christelijk Geloof.

Zendingsproject 2016 waterpompen in Kenia.

Hallo lieve broers en zussen,
Tijdens dit schrijven zijn we druk bezig met de laatste voorbereidingen om te vertrekken naar Kenia.
En dat is ook gelijk het onderwerp waar het over gaat.
De zending en evangelisatie commissie heeft besloten om met het jaarproject ons te steunen in dat
wat wij gaan doen in Kenia.
En daar zijn wij ontzettend blij mee:
Wij gaan met een aantal andere ondernemers en studenten van de bijbelschool School for Harvest
and Ministries naar een gebied in Kenia waar nog weinig is gedaan in ontwikkelingshulp.
Is dat nog mogelijk vraagt u zich misschien af, in een land waar heel veel zendelingen naar toe gaan.
Ja, dat is mogelijk. Het land is behoorlijk groot. Wij zijn daar van 17 februari tot 1 maart.
Daar willen wij graag een waterpomp laten plaatsen, zodat de mensen daar niet 10 tot 15 km hoeven
te lopen om vies rivier water te halen. En ook zullen wij daar mee draaien in het team om praktisch
werk te doen. Maar ook om onderwijs te geven. Een paar jaar geleden is daar een bijbelschool
gestart waar we onderwijs zullen geven. We zullen vele kerken bezoeken. En als muzikant is mij
gevraagd mee te spelen/zingen in het muziekteam. Maar ons hoofddoel is de waterpomp. Kortom
een reis waar veel van ons gevraagd wordt. Komende 20 maart zullen wij bij jullie in de dienst zijn om
meer uitleg te geven en het één en ander te laten zien wat we daar al gedaan hebben.

Willen jullie ons vooral meenemen in gebed, zodat we zullen doen wat God de Vader van ons
verlangt. En dat we er ons van bewust blijven dit niet uit eigen kracht te kunnen doen maar uit de
kracht van Gods Geest die ons telkens overlaadt met Zijn genade en goedheid. Wilt u bidden voor de
mensen daar, dat er open harten gevonden zullen worden. In het gebied waar we heen gaan zijn nog
vele toverdokters.
Met een biddende achterhoede mogen we weten dat God het werk zal zegenen en ons zal
beschermen. Zo zal het een gezamenlijk project zijn waarin we één zijn in de liefde van onze Heere
Jezus Christus.
Het is Jezus die ons verbind.
Lieve groet,
Marcel en Sjouk Verkerk

Zendingsproject 2015 Stichting Charis.

Hetjaarproject voor 2015 is de stichting Charis in Roemenië.

Bram Riezebosch werkt daar dit jaar als vrijwilliger. Het werk onder de Roma zigeuners, in de plaats Floresti vlakbij Cluj is opgestart door Marien Kroon en zijn gezin.

Ze doen daar kinderclub werk en daarna kwamen ze via de kinderen in contact met de moeders en gezinnen. Ondertussen is er hulpverlening op allerlei terreinen en er is een kleine christelijke kerk ontstaan waar elke zondag zo’n 60 mensen samenkomen. Kijk voor meer informatie op http://www.stcharis.org

Onder de knop foto’s op deze site staat een filmpje welke 2e pinksterdag is opgenomen in de openluchtdienst. Hierin vertelt Jacqueline Niesing haar persoonlijke verhaal wat zij met haar gezin in de zomer van 2014 hebben meegemaakt in bovengenoemd gebied. Een uitgebreid verhaal van bovengenoemd gezin zal komen te staan in de zomereditie van Rondom de Kerk.


Zendingsproject 2014/2015
Hulp voor Albanië


De zending en evangelisatiecommissie heeft als doel om met en namens de gemeente de aandacht voor zending en evangelisatie levend te houden.

  
Elk jaar bepalen we een nieuw Jaarproject. Met de gemeente steunen we een jaar lang een goed doel. Een project waar een bekende van de gemeente zich voor inzet geniet de voorkeur. Zo vertelt diegene in een zendingsdienst het één en ander. Ook wordt dan de tussenstand van het sparen kenbaar en, meestal op een bij het project passende manier, zichtbaar gemaakt.Wij zamelen geld in door middel van collecten in de kerkdiensten en het vragen van een vrijwillige bijdrage aan alle leden van de kerk. Dit geld komt ten goede aan organisaties die zich bezighouden met dit werk.


Uit evangelisatieoogpunt organiseren we op 2e Pinksterdag een openluchtdienst voor heel Woerdense Verlaat en omstreken. Met de voorganger wordt een thema uitgewerkt. Een koor of band is ook van de partij.

In november ondersteunt de commissie de voedselpakkettenactie van Dorcas voor minderbedeelden in Oost-Europa.


De Boekenkast
In de Boekenkast staat allerlei Christelijke lectuur van de gemeenteleden zelf. "De boeken staan anders toch maar thuis op de plank." Zo kunnen we elkaars boeken lenen. Ook Bijbels, kinderboeken en tijdschriften kun je er vinden.

De boekenkast staat in De Schutse en is open tijdens het koffiedrinken na de dienst.

Er is geen lidmaatschap en geen vaste uitleentermijn. Het is een initiatief vanuit de Zending- en Evangelisatiecommissie.

Zendingsproject 1e helft 2014

Voor de organisatie GAIN in Port Shepstone in Zuid-Afrika.
Jongeren die vanuit hun geloof in God actief iets kunnen doen in Port Shepstone in Zuid Afrika voor mensen die het beduidend minder hebben dan wij
!

Zij gaan daar bouwen aan een crèche, kinderactiviteiten organiseren en mensen in townships (woongebieden aan de rand van de stad) bezoeken.
Wie zijn die jongeren zoal:

  • Martine van Eijk
  • Karolien Hoogendoorn
  • Margreet Smit
  • Rik Mager.

Zendingsproject 2012/2013

Voor het project van Gerdine.
Gerdine is een ex-collega van Cora Verburg en zij is in totaal 4 jaar via de interkerkelijke organisatie Interserve
uitgezonden naar Centraal Azie. Zij gaat als ergotherapeut en docente Engels mensen die minder bedeeld zijn helpen
en daarbij het Evangelie aan hen door geven.
Gerdine woont in een stad dat bekend staat als het ‘Texas ’van het land.
Een donkere stad waar alles kan en mag –corruptie, misdaad en onrechtvaardigheid.
Het gevolg is dat Gerdine veel onvrede en een gebrek aan vertrouwen ziet onder de lokale bevolking.
Door de invloed van de islam worden veel mensen daar verblind voor de waarheid en de vrede en liefde welke God wil geven.
Gerdine haar vraag is om speciaal voor de lokale gelovigen te bidden. Veel van hen wordt het niet toegestaan om een lokale kerk te bezoeken of een Bijbel in huis te hebben.
Bid dat ze hun geloof in God niet los zullen laten. Bid voor bescherming en een krachtige werking van zijn Geest in hun levens!