Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Clubs


De clubs worden gehouden in samenwerking met de Hervormde Gemeente Noorden.

De jongeren komen samen om te bidden, Bijbel te lezen, te knutselen of om spelletjes te doen.


Groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool op woensdag van 17:45 – 19:15 uur in Trixie (gebouw Beatrix) 1 keer in de 2 weken.


12 – 14 jaar               iedere vrijdagavond om 20:00 uur in “De Schutse”

15 – 16 jaar               iedere vrijdagavond om 20:00 uur in “De Ruif”

16 +                            iedere vrijdagavond bij één van de leidinggevenden in de huiskamer

Contactpersoon: Marijke Immerzeel, telefoon 0172-608012


Eenmaal in de twee weken op de vrijdagavond om 20:30 uur zijn de jongeren vanaf 18 jaar welkom op de Jeugdvereniging Zevenhoven.
Kijk verder op www.jvzevenhoven.hyves.nl