Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Tienerdiensten

De tienerdiensten zullen op de onderstaande zondagen worden gehouden:
tweewekelijks in De Schutse (zie ook de weekbrief voor afwijkingen)

Leiding: Henry en Stieneke van Schaik, Jolanda Takke en Sjaak Okker

Jeugddiensten

De jeugddienstcommissie wordt gevormd door:
Anniek Takke, Aagje de Vink, Karolien Hoogendoorn,
Edwin Takke, Perry Boer en Rik van der Knaap.


Jeugddiensten 2023

  • 12 maart
  • 18 juni
  • 10 september
  • 29 oktober
  • 19 november (themadienst)

Hoe gaan wij te werk?
Twee maanden voor de jeugddienst wordt er contact gezocht met de voorganger welke in de jeugddienst voorgaat. In overleg met de voorganger wordt er een thema gekozen en de schriftlezing.  De ene keer komt de commissie met een idee of onderwerp, de andere keer heeft de voorganger een idee.
De commissie zoekt met elkaar de liederen uit en bedenkt wat  we verder in de dienst  willen gaan doen. Denk aan: een sketch, een filmpje of anders. Wanneer de liederen zijn uitgezocht wordt dit doorgegeven aan de band die in de jeugddienst meewerkt.

Eén van de commissieleden onderhoudt contact met de band. De band wordt in onderling overleg uitgezocht en soms krijgen we ook weleens tips vanuit de jeugd. Ook gaan wij als commissie wel eens ergens anders luisteren naar een band of voorganger. De voorgangers worden door de jeugdouderling benaderd of zij willen meewerken in een dienst. Ook hierin wordt advies vanuit de jeugd meegenomen. De flyers en de borden worden gemaakt door Marijke Immerzeel. Twee weken voor de dienst wordt het bord in de tuin geplaatst en de flyers opgehangen op diverse plaatsen in de omgeving, zoals de supermarkt in Zegveld, Noorden en Nieuwkoop. Eén van ons stuurt een stukje naar het Witte Weekblad en de Omroeper. Verder proberen wij de jeugd erbij te betrekken door het collecteren en lezen van de schriftlezing.

We kunnen best nieuwe ideeën of suggesties gebruiken, dus als je iets hebt, kom er maar mee. Misschien vind je het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen, dan ben je van harte welkom.

We komen ongeveer 5x per jaar bij elkaar om de diensten voor te bereiden, de rest doen we via de mail of de telefoon.