Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

DVD van de dienst

Elke dienst wordt op DVD opgenomen.

Als u niet in staat bent de dienst bij te wonen kunt u de DVD aanvragen bij:

De heer K. Takke, telefoon 0172-407594