Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Vergaderrooster

De vergaderingen van de Kerkenraad vinden plaats in "De Schutse"op de 2e maandag/dinsdag van de maand.

de vergaderdata voor 2018 zijn:

maandag 14 mei 2018,
maandag 11 juni 2108,
maandag 09 juli 2018,
augustus geen vergadering
maandag 10 september 2018,
maandag 08 oktober 2018,
maandag 12 november 2018,
maandag 10 december 2018