Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Vergaderrooster

De vergaderingen van de Kerkenraad vinden plaats in "De Schutse" op de 2e woensdag van de maand.

de vergaderdata voor 2023 zijn:

woensdag 11 januari 2023,
woensdag 08 februari 2023,
woensdag 08 maart 2023,
woensdag 12 april 2023,
woensdag 10 mei 2023,
woensdag 14 juni 2023,
woensdag 12 juli 2023,
woensdag 13 september 2023,
woensdag 11 oktober 2023,
woensdag 08 november 2023,
woensdag 13 december 2023.