Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Vergaderrooster

De vergaderingen van de Kerkenraad vinden plaats in "De Schutse" op de 2e maandag van de maand.

de vergaderdata voor 2021 zijn:

maandag 12 april 2021,
maandag 10 mei 2021,
maandag 14 juni 2021,
maandag 12 juli 2021,
augustus geen vergadering
maandag 13 september 2021,
maandag 11 oktober 2021,
maandag 08 november 2021,
maandag 13 december 2021