Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Aankondigingen:
Enquête Jeugddiensten

Bezoekt u/jij weleens een Jeugddienst in onze kerk? Vul dan de volgende enquête in!
Bij de Jeugddienstcommissie zijn we erg benieuwd wat jongeren vinden van de Jeugddiensten die we organiseren. We willen graag weten wat maakt dat ze deze wel/niet bezoeken en of ze tips voor ons hebben. Daarom hebben we de volgende enquête opgesteld. Invullen duurt ongeveer 5 minuten, is anoniem, en de antwoorden zullen worden gebruikt om de diensten helemaal bij jongeren aan te laten sluiten.
Klik hier voor de start Start enquête

Oudejaarscafé 2019

DORCAS 2019

Nieuw:

Rondom de Kerk:
Het November 2019 nummer van Rondom de Kerk is verschenen en staat op de site. Kopij voor het volgende blad zien we graag tegemoet vóór maandag 16 december 2019, bij voorkeur in de digitale brievenbus rdkwv1@gmail.com, maar de brievenbus aan de brug van Uitweg 10 is ook prima.

Binnen onze gemeente worden regelmatig bijzondere diensten gehouden en Kindernevendienst projecten. Om hier wat meer aandacht voor te krijgen worden er aankondigingsborden en project ondersteuning voorwerpen gemaakt. Binnen onze gemeente zijn Marijke en Jaap Immerzeel hier vele uren mee bezig en worden er zeer fraaie ontwerpen gemaakt. Wij willen u deze zeker niet onthouden en hebben alle ontwerpen die er toe nu toe zijn gemaakt en waarvan de foto's zijn bewaard vastgelegd in twee bestanden.

10 november 2019