Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Nieuw:

Rondom de Kerk:

Het November 2022 nummer van Rondom de Kerk is verschenen en staat op de site. Kopij voor het volgende blad zien we graag tegemoet vóór dinsdag 06 december 2022, bij voorkeur in de digitale brievenbus rdkwv1@gmail.com, maar de brievenbus aan de brug van Uitweg 10 is ook prima.

Aankondigingen:

Erediensten in de kerk

Elke week verschijnt op vrijdag de weekbrief met een overzicht van de erediensten en andere actuele informatie.

Zie "weekbrief" onder het kopje "onze kerk".

Er zijn op dit moment geen beperkingen m.b.t. het corona virus. Wel vragen we u om u aan de basisregels te houden van het RIVM.

Voor de kinderen en de tieners is er kindernevendienst en tienerdienst. Zie de actuele planning op de weekbrief.

We zijn dankbaar dat het houden van een kerkdienst weer mogelijk is en we zien uit naar gezegende diensten. De meest actuele informatie omtrent de diensten en de dan geldende corona regels staan op de weekbrief.


Laatste update 08 december 2022