Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Nieuw:

Rondom de Kerk:

Het Mei 2021 nummer van Rondom de Kerk is verschenen en staat op de site. Kopij voor het volgende blad zien we graag tegemoet vóór maandag 21 juni 2021, bij voorkeur in de digitale brievenbus rdkwv1@gmail.com, maar de brievenbus aan de brug van Uitweg 10 is ook prima.

Aankondigingen:

Opstarten erediensten in de kerk

We leven nog steeds in een anderhalve meter samenleving en ook als kerk willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. We volgen daarom de richtlijnen voor kerkdiensten zoals de PKN deze voorschrijft. Als kerkenraad hebben we onze keuzes goed doordacht en een aantal regels opgesteld in een gebruiksplan.

Het gebruiksplan heeft u ontvangen via de mail van de Weekbrief. (Klik op gebruiksplan om document te lezen)

We willen u vragen het gebruiksplan goed te lezen. Hierin staat namelijk duidelijk omschreven hoe we de anderhalve meter situatie georganiseerd hebben in het kerkgebouw met daarbij het aantal zitplaatsen. Het is belangrijk om vooraf al bekend te zijn met de regels voor het binnengaan van de kerk en het verlaten van de kerk.

Al deze regels zijn samengevat in de volgende Algemene huisregels:

  • Mensen die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben, worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.
  • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. Bij de deur hangt hiervoor een desinfectie dispenser.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Kerkgangers kunnen niet gebruik maken van hun ‘eigen’ zitplaats.
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Verder is het voor de kinderen en hun ouders belangrijk om te weten dat de kinderen (groep 1 t/m 8) en de tieners op zondag 5 juli a.s. hun eigen dienst hebben in de Schutse. Meer informatie hierover staat ook vermeld in het gebruiksplan.

De vele regels en maatregelen maken het samenkomen niet gemakkelijk en vooral ook anders. Toch zijn we dankbaar dat het houden van een kerkdienst weer mogelijk is en we zien uit naar een mooie, toch wel bijzondere maar vooral een gezegende dienst.

Anneke Hoogendoorn, namens de kerkenraad.


Laatste update 19 juni 2021