Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Collectes

Sinds korte tijd is het mogelijk om uw wekelijkse giften over te maken via de QR-codes. U kunt dan zelf het bedrag bepalen en aangeven van welke bank u uw gift wil laten afschrijven. U heeft dan meteen een afschrift dat u eventueel kunt gebruiken om uw giften van de bealsting af te trekken.

Op deze pagina vindt u alle QR-codes voor de diverse collecte doelen die binnen onze kerk worden gebruikt.

Kerk .............................................. ..............,,,,,,,,,,......... . Onderhoud kerk

.............................................................

Diaconie ........................................................ ............ ..... Jeugd

........................................................... .

Zending ...   ......................................../............................... Jaarproject 2023 Leger des Heils
..................///////////////./////////.........

Ouderenwerk ................................................................... Verjaardagfonds

..............................................................

Dorcas ............................................................................................. Kerk en Israël

.......................................................................