Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Collectes

Sinds korte tijd is het mogelijk om uw wekelijkse giften over te maken via de QR-codes. U kunt dan zelf het bedrag bepalen en aangeven van welke bank u uw gift wil laten afschrijven. U heeft dan meteen een afschrift dat u eventueel kunt gebruiken om uw giften van de bealsting af te trekken.

Op deze pagina vindt u alle QR-codes voor de diverse collecte doelen die binnen onze kerk worden gebruikt.

Kerk .............................................. ..............,,,,,,,,,,......... .Onderhoud kerk

.............................................................

Diaconie ........................................................ ............ .....Jeugd

............................................................

Zending...   ......................................../...............................Jaarproject 2022 Mercy Ships
..................///////////////./////////.........

Ouderenwerk ...................................................................Verjaardagfonds

..............................................................

Dorcas.............................................................................................Kerk en Israël

.......................................................................