Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

Weekbrieven

Kopij voor de weekbrief kunt u mailen naar: weekbriefwv@hotmail.com of doorgeven aan:
Annie van der Sar,     tel. 0172-409107
Ton Fontijn,                 tel. 0172-573976 mobiel 06-55776695

archief

Hierboven vindt u de weekbrieven van de laatste 3 maanden, wilt u een oudere weekbrief, neemt u dan kontakt op met Ton Fontijn of mail naar weekbriefwv@hotmail.com .

Kerkdeuren verder geopend

We zijn heel blij dat we nu weer met 50 mensen (exclusief medewerkers) de dienst mogen bijwonen. De diensten blijven ook nog digitaal te volgen. Voor de jongste groep is er iedere week gedurende de hele dienst KND. De oudste groep en de tieners zullen om de week bij elkaar komen. De regels van afstand houden en thuisblijven bij klachten blijven wel gehandhaafd. De diaken zal u een plek aanwijzen waar u kunt zitten. Opgeven is ook nog noodzakelijk, dat kan nog steeds via het mailadres: kerkwv@gmail.com  of bij de dienstdoende ouderling vóór vrijdag 18.00 uur.

Vanaf zondag 13 juni gaan we ook weer iets zingen in de kerk. Nog niet uit volle borst maar op spreekvolume. Wilt u daar ook aan mee werken?De weekbrief, die elke zondag wordt uitgedeeld in de kerk, is ter vervanging van de afkondigingen die de dienstdoende ouderling deed voor aanvang van de dienst.
Door middel van de Weekbrief wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de kerk. Wekelijks wordt u geïnformeerd over de kerkdiensten, de voorgangers, organisten en collecten.
Ook heel belangrijk zijn de kerkactiviteiten, berichten vanuit de kerkenraad en het “meeleven met elkaar”, zodat we blijdschap en verdriet met elkaar kunnen delen.

De Weekbrief wordt iedere vrijdag bij toerbeurt gemaakt door Annie van der Sar en Ton Fontijn en op de site gezet.

U heeft zich in het verleden ooit aangemeld voor ontvangst van de digitale weekbrief van onze gemeente en daarom ontvangt u van ons wekelijks een mail met de laatste versie van de Weekbrief. Mocht U om wat voor reden de wekelijkse toezending willen beëindigen, dan kunt U dit doen door U af te melden via een mail bericht aan weekbriefwv@hotmail.com, graag met vermelding van de reden van beëindiging.