Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Adres: Korte Meentweg 17 3652 LH Woerdense Verlaat

klik voor de weekbrief op logo hierboven

Opstarten erediensten in de kerk

Na maanden van ‘kerken’ via de livestream, vanuit onze eigen huiskamers, gaan zondag 5 juli a.s. eindelijk de kerkdeuren weer open en kunnen we als gemeente weer samenkomen.

We leven echter in een anderhalve meter samenleving en ook als kerk willen we hierin onze verantwoordelijkheid nemen. We volgen daarom de richtlijnen voor kerkdiensten zoals de PKN deze voorschrijft. Als kerkenraad hebben we onze keuzes goed doordacht en een aantal regels opgesteld in een gebruiksplan.

Het gebruiksplan heeft u ontvangen via de mail van de Weekbrief.(Klik op gebruiksplan om document te lezen)

We willen u vragen het gebruiksplan goed te lezen. Hierin staat namelijk duidelijk omschreven hoe we de anderhalve meter situatie georganiseerd hebben in het kerkgebouw met daarbij het aantal zitplaatsen. Het is belangrijk om vooraf al bekend te zijn met de regels voor het binnengaan van de kerk en het verlaten van de kerk.

Al deze regels zijn samengevat in de volgende Algemene huisregels:

  • Mensen die ziek zijn of verkoudheidsklachten hebben, worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden.
  • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. Bij de deur hangt hiervoor een desinfectie dispenser.
  • Volg de aangewezen looproutes.
  • Kerkgangers kunnen niet gebruik maken van hun ‘eigen’ zitplaats.
  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
  • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
  • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
  • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Verder is het voor de kinderen en hun ouders belangrijk om te weten dat de kinderen (groep 1 t/m 8) en de tieners op zondag 5 juli a.s. hun eigen dienst hebben in de Schutse. Meer informatie hierover staat ook vermeld in het gebruiksplan.

De vele regels en maatregelen maken het samenkomen niet gemakkelijk en vooral ook anders. Toch zijn we dankbaar dat het houden van een kerkdienst weer mogelijk is en we zien uit naar een mooie, toch wel bijzondere maar vooral een gezegende dienst.

Anneke Hoogendoorn, namens de kerkenraad.

Aankondiging:

De weekbrief, die elke zondag wordt uitgedeeld in de kerk, is ter vervanging van de afkondigingen die de dienstdoende ouderling deed voor aanvang van de dienst.

Door middel van de Weekbrief wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de kerk. Wekelijks wordt u geïnformeerd over de kerkdiensten, de voorgangers, organisten en collecten.
Ook heel belangrijk zijn de kerkactiviteiten, berichten vanuit de kerkenraad en het “meeleven met elkaar”, zodat we blijdschap en verdriet met elkaar kunnen delen.


De Weekbrief wordt iedere vrijdag bij toerbeurt gemaakt door Annie van der Sar en Ton Fontijn en op de site gezet.

Kopij voor de weekbrief kunt u mailen naar: weekbriefwv@hotmail.com of doorgeven aan
Annie van der Sar, tel. 0172-409107
Ton Fontijn, tel. 0172-573976 mobiel 06-55776695

U heeft zich in het verleden ooit aangemeld voor ontvangst van de digitale weekbrief van onze gemeente en daarom ontvangt u van ons wekelijks een mail met de laatste versie van de Weekbrief. Mocht U om wat voor reden de wekelijkse toezending willen beëindigen, dan kunt U dit doen door U af te melden via een mail bericht aan weekbriefwv@hotmail.com, graag met vermelding van de reden van beëindiging.

archief Weekbrieven:
01nov2020 klik hier
25okt2020 klik hier
18okt2020 klik hier
11okt2020 klik hier
04okt2020 klik hier
27sep2020 klik hier
20sep2020 klik hier
13sep2020 klik hier
06sep2020 klik hier
30aug2020 klik hier
23aug2020 klik hier
16aug2020 klik hier
09aug2020 klik hier
02aug2020 klik hier
26jul2020 klik hier
19jul2020 klik hier
12jul2020 klik hier
05jul2020 klik hier

28jun2020 klik hier
21jun2020 klik hier

14jun2020 klik hier

07jun2020 klik hier