Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem - Verbonden met elkaar - Getuigen in de wereld

Gegrepen door Gods liefde willen wij oog voor elkaar en alle mensen om ons heen. In onze activiteiten zijn we in de eerste plaats gericht op het doorgeven van die liefde aan de mensen in het dorp en de omgeving.
We willen een open en gastvrije gemeente zijn, die ruimte biedt aan ieders gaven.

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Onze samenkomsten zijn zondag om 09:30 uur en 1* per maand om 19:00 uur. Kom gerust langs.